Gminna Spółdzielnia

"Samopomoc Chłopska"

w Liszkach

 

32-060 Liszki 2 

 

  tel./fax (012) 280-60-05

  tel. (012) 280-60-08

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

                                                                                                   Powrót na Stronę Tytułową