Zasłużonymi dla Spółdzielni działaczami są długoletni członkowie Rad Nadzorczych bądz Zarządu; są to: Łukasz Konik, Władysław Miś, Władysław Ryszka, Czesław Karwat, Stanisław Jaskowski, Franciszek Klita, Józef Wyroba, Stanisław Wróblewski i inni.
 


Długoletni pracownicy :

 
   
 • Maria Dukała - pracuje od 1954 roku; od 1962 zastępca głównego księgowego, następnie główna księgowa a od 2014 roku Członek Zarządu

 • Tadeusz Kowalik - od założenia spółdzielni do 1990 roku główny księgowy

 • Helena Mądra, Anna Mastalarz, Aniela Wyżga, Janinia Budziaszek, Bronisława Soja - sprzedawcy.

 •  mec. Stefan Płażec - radca prawny

   
   

Aktualnie Prezesem Zarządu jest Mirosław Ciępka, a funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu pełni Barbara Jasińska a członkiem Zarządu jest Maria Dukała.

Spółdzielnia prowadzi działalność na obszarze Gminy Liszki graniczącej z Krakowem. Zatrudnia średnio 48 pracowników.

   
             

W skład Rady Nadzorczej wchodzą :

   
 • Józef Socha

 • Jan Kowalik

 • Maria Sas

 • Kazimierz Wnęk

Członkowie Rady:

 • Jolanta Owca

 • Leopold Rosek

 • Agnieszka Rosek

 • Aniela Tyrała

 • Anna Lach

 • Przewodniczący RN

 • Zastępca Przewodniczącego RN

 • Sekretarz RN

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

 

     
       

 

Powrót na Stronę Tytułową