Strona Główna
  GS SCh Sułoszowa  Nieruchomości
   Kontakt
   O firmie
   Placówki

 

   O formie:

  Początek Spółdzielczości w Sułoszowej datuje się od dnia 28.02.1909r, powołano    wtedy Sułoszowskie Stowarzyszenie Spożywców "Promyk".
  W krótkim czasie Spółdzielcy pobudowali budynek spółdzielczy i rozpoczęto   działalność handlową.Członkowie Społdzielni przyczynili się do powstania w   1911r Sułoszowskiego Towarzystwa Kredytowego i w 1917 roku do powstania   Straży Pożarnej i orkiestry dętej. Wybuch pierwszej i drugiej wojny światowej nie   zakłócił działalności Spółdzielni. po 1942 roku członkami Spółdznielni było 17   spółdzielni z terenu Krakowskiego.
Po 1942 roku zmieniono nazwę na "Gminna   Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska". Od 1956 roku pobudowano 2 bazy   magazynowe, piekarnię,   Wiejski Dom Towarowy, 6 sklepów spożywczych i budynek   administracyjny.
  W 1990 roku przywrócono pierwotną nazwę:
  "Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "Promyk" w Sułoszowej.  

     Zasłużeni działacze Spółdzielni to: Prezes Zarządu Stefan Górski, przewodniczący Rady   Nadzorczej Czesław Gęgotek, Stefan Szymański,Edward Gęgotek, Zofia Baran, Stanisław   Okrajni, Piotr Baranek, Mieczysław Ferdek, Mieczysław Biełaś oraz Księgowa Kazimiera   Ferdek.Od 1990 roku Spółdzielnia prowadzi 12 sklepów spożywczo-przemysłowych, 2 bazy   magazynowe i piekarnię.Zatrudnia przeszło 40 osób i zrzesza 118 członków.

 

 
    Aktualizacja: 04.04.2007    
   Spółdzielnia Rolniczo - Handlowej PROMYK
   Spółdzielnia Rolniczo - Handlowej PROMYK Jan Gęgotek